Wie is wie?

Vlaams minister Bart Somers is bevoegd voor Binnenlands Bestuur. Hij is politiek verantwoordelijk voor de uitvoering van het Vlaamse actieplan. Het Vlaams Platform Radicalisering bereidt het beleid voor, volgt het op en stuurt het bij. Het centraal aanspreekpunt radicalisering van het Agentschap Binnenlands Bestuur coördineert het geheel.

Welke partners zetelen in het Vlaams Platform Radicalisering?

Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)

vlaanderen.be/agentschap-binnenlands-bestuur

link naar bovenkant pagina

Agentschap Integratie en Inburgering (AII) 

integratie-inburgering.be

link naar bovenkant pagina

Departement Onderwijs en Vorming

Scholen/CLB die op lokaal niveau geen antwoord vinden op de vragen wat ze preventief kunnen doen om radicalisering en polarisering te voorkomen, hoe ze moeten handelen bij bezorgdheden,…. kunnen met al hun vragen terecht bij het aanspreekpunt via deradicalisering.onderwijs@vlaanderen.be.

onderwijs.vlaanderen.be/nl/deradicalisering

link naar bovenkant pagina

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

departementwvg.be

link naar bovenkant pagina

Sport Vlaanderen

sport.vlaanderen

link naar bovenkant pagina

Departement Cultuur, Jeugd en Media

www.vlaanderen.be/cjm/nl

link naar bovenkant pagina

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)

vdab.be

link naar bovenkant pagina

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

vvsg.be

link naar bovenkant pagina

Vlaamse Gemeenschapscommissie

vgc.be

link naar bovenkant pagina

Dienst voor het strafrechtelijk beleid

dsb-spc.be

link naar bovenkant pagina

OCAD