Vormingsinitiatieven

Het Vlaamse actieplan ondersteunt de lokale besturen met verschillende vormingsinitiatieven. Hieronder vind je een zoekmodule die je wegwijs maakt doorheen het diverse aanbod. Bij elke vorming vind je een beschrijving, de naam van de organisator en de contactgegevens.

Ontbreken er vormingen of trainingen? Laat het ons weten!

Aandacht in Actie - weerbaarheid
Arktos vzw

Doel is om jongeren zicht te laten krijgen op hun manier van reageren, zelfkennis verkrijgen,… zonder daarbij afbreuk te doen aan de ander.

Aanpak radicalisering in de gevangenis
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Afhankelijk van de ondersteuningsvraag.

Actief burgerschap
GO! + RAN EDUCATION

Interactieve sessie die iemand informeert hoe het hele team van een school een belangrijke bijdrage kan leveren aan de burgerschapsvorming van leerlingen.

Basisbeginselen Islam
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Kennis bijbrengen over de Islam en radicale groeperingen.

Basisopleiding “herstelgericht werken”
Ligand

Tweedaagse opleiding die begeleiders sterker maakt in het omgaan met conflicten in de klas.

Basisvorming preventie en opvolging radicalisering
GO! + RAN EDUCATION

Een op maat gemaakte, interactieve basisopleiding die o.a. stilstaat bij de term ‘radicalisering’, hoe je het kan herkennen, wat je kan doen,…

BOUNCEalong
Arktos vzw

Bewustmakingstool voor ouders en eerstelijnswerkers.

BOUNCEup
Arktos vzw

Train-de-trainer voor begeleiders en hulpverleners.

BOUNCEyoung
Arktos vzw

Trainingstool om aan de slag te gaan met jongeren.