Radix Tool Antwerpen

Inhoud / deelaspecten

Het Agentschap Binnenlands Bestuur, stad Antwerpen en de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) bieden een vorming Radix Tool Antwerpen aan. De deelnemers krijgen inzicht in:

  • de bestaansreden, ontwikkeling en methodiek van de Radix Tool Antwerpen;
  • de manier waarop de RTA dient te worden gehanteerd a.d.h.v. concrete casussen;
  • de voor- en nadelen van deze tool;
  • de manier waarop de RTA kan gebruikt worden binnen de lokale werking.
Doelstelling en methodiek

De vorming biedt de deelnemers:

  • inzicht in het hulpinstrument dat een goede gespreksleidraad kan vormen op een multidisciplinaire tafel;
  • een betere inschatting/objectivering van de kwetsbaarheden en sterktes van een individu;
  • een beter inzicht in de verdere aanpak van het individu;
  • het spreken van eenzelfde taal binnen de aanpak van radicalisering;
  • de vertrouwensband tussen die verschillende partners opbouwen/versterken.
Doelgroep
Maximaal aantal deelnemers
Kostprijs
Duurtijd