Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw)

Adres
Paviljoenstraat 9
1030 Brussel
Korte beschrijving

Lokale besturen staan het dichtst bij de burger, kunnen het snelst signaleren en reageren wanneer personen of groepen radicaliseren en vormen veelal het eerste aanspreekpunt voor de diensten en organisaties die met dit thema geconfronteerd worden. De VVSG ondersteunt besturen in het uitwerken van het lokale beleid a.d.h.v. concrete handvatten, begeleiding op maat en vormingen lokale aanpak van radicalisering.

Contactpersoon
Maarten De Waele
Telefoonnummer
02 211 56 74