Projecten

Expertise opbouwen en uitwisselen, tools en strategieën verspreiden die professioneel houvast kunnen bieden.
Inzetten op boodschappen die het extremistische discours weerleggen.
Versterken van de weerbaarheid van jongeren.
Managen van moeilijke gesprekken in klassituaties.
Een positieve schoolloopbaan bevorderen en schooluitval voorkomen.