Projecten

Inzetten op boodschappen die het extremistische discours weerleggen.
Versterken van de weerbaarheid van jongeren.
Managen van moeilijke gesprekken in klassituaties.
Aan de hand van theologische ondersteuning een positief effect hebben op de begeleiding en zo bijdragen tot het vinden van (her-)aansluiting op de maatschappij.
Een positieve schoolloopbaan bevorderen en schooluitval voorkomen.