Projecten

Ondersteuning bij monitoring en evaluatie van LIVC’s R om multi-agency aanpak toekomstgericht vorm te geven.
Academisch en praktijkgericht traject voor multi-agency werk (MAW).
Expertise opbouwen en uitwisselen, tools en strategieën verspreiden die professioneel houvast kunnen bieden.
Inzetten op boodschappen die het extremistische discours weerleggen.
Ondersteuning aan lokale besturen met regierol.
Expertiseopbouw bij professionals van lokale besturen rond polarisatie, desinformatie en haatspraak.
Versterken van de weerbaarheid van jongeren.
Managen van moeilijke gesprekken in klassituaties.
Aan de hand van theologische ondersteuning een positief effect hebben op de begeleiding en zo bijdragen tot het vinden van (her-)aansluiting op de maatschappij.
Een positieve schoolloopbaan bevorderen en schooluitval voorkomen.