Versterken kwetsbare jongeren – onderwijs

Deze oproep ging over projecten om de positie van kwetsbare jongeren te versterken, een positieve schoolloopbaan te bevorderen en schooluitval, jeugdcriminaliteit en radicalisering te voorkomen. Vier projecten werden geselecteerd:

vzw Platform Allochtone Jeugdwerkingen met het project ‘Swap Point’

Met dit project krijgen kwetsbare leerlingen en studenten letterlijk een ruimte waar ze terecht kunnen voor studiebegeleiding, huiswerkbegeleiding, workshops en advies op maat van hun leernoden. Studenten worden ingeschakeld om de leerlingen te begeleiden. Het hebben van een ruimte waar jongeren rustig kunnen studeren is niet voor alle leerlingen evident. Vrijwilligers nemen deel aan dit project. Er worden ook activiteiten georganiseerd met rolmodellen of er worden motivatiesprekers uitgenodigd om hun onderwijs en loopbaanparcours te delen met leerlingen en studenten.

Karel de Grote Hogeschool met het project ‘Kies Hoger’

Een project waar men de instroom van scholieren met migratieachtergrond in het hoger onderwijs wil ondersteunen door de versterking van de studiekeuze tijdens het (voor)laatste jaar secundair onderwijs.  De doelgroep bestaat uit Antwerpse jongeren in de derde graad van het secundair onderwijs en hun studiekeuzebegeleiders. Via workshops zullen jongeren ondersteuning krijgen in het ontdekken van hun talenten en het maken van de juiste studiekeuze.

Het burgerproject Uilenspel

Deze vzw ondersteunt kinderen uit de derde kleuterklas en het eerste en tweede leerjaar bij schoolse taken om zo later verlies van motivatie en schooluitval te voorkomen. Vrijwilligers gaan tijdens het schooljaar minstens één keer per week langs bij het gezin en de kinderen om hen te begeleiden bij hun taken. Ouders krijgen ook ondersteuning bij het oudercontact of een bezoek aan de bibliotheek. Met dit project wil Uilenspiegel haar werking uitbreiden naar nieuwe buurten in Gent en de werking professionaliseren door de uitbouw van een coaching traject voor nieuwe vrijwilligers. Het is een mooi voorbeeld van een veelbelovend burgerinitiatief. Het zijn mensen uit de buurt die die huiswerkbegeleiding als vrijwilliger op zich nemen. Op die manier wordt ook aan het samenleven in de buurt gewerkt.

1001 Schakels Vilvoorde

1001 Schakels begeleidt jongeren in groep en individueel voor verschillende schoolvakken. In het licht van het groot aantal vertrekkers naar Syrië vanuit Vilvoorde hebben een aantal moeders het initiatief genomen om huiswerkbegeleiding op te starten om kwetsbare jongeren te versterken en weerbaarder te maken. Naast huiswerkbegeleiding worden er lezingen georganiseerd waar jongeren zelf het woord nemen en er staat een jongerencoach ter beschikking van jongeren die schoolmoe zijn, problemen hebben op school of om een andere reden niet goed presteren. Met de middelen kan het aanbod voor alle jongeren verzekerd worden en kan de werking van coaching en huiswerkbegeleiding verder geprofessionaliseerd worden. Positief is dat ouders in dit hele traject worden betrokken.

Thema