Theologisch pilootproject: theologische aanpak van islamitisch radicalisme

Het Departement WVG startte in 2018 samen met het Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen (PVIM) een pilootproject om theologische ondersteuning te voorzien voor consulenten van het Agentschap Jongerenwelzijn en justitieassistenten van de Afdeling Justitiehuizen.  Het PVIM stelt in het kader van dit pilootproject gescreende islamexperten ter beschikking om een theologisch advies of een theologische begeleiding op te nemen in dossiers waar mogelijk sprake is van islamitisch radicalisme.  Op deze manier kan er tijdens de begeleiding door een consulent (minderjarigen) of door een justitieassistent (meerderjarigen) ook aandacht besteedt worden aan het theologische aspect in dergelijke dossiers.  Het doel van het project is om met de theologische ondersteuning een positief effect te hebben op de begeleiding en zo bij te dragen tot het vinden van (her-)aansluiting op maatschappij.