Maatschappelijke tegengeluiden

Een van de beleidslijnen in het actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering is het mobiliseren van het middenveld. Vanuit de vaststelling dat het extremistisch discours op dit moment heel luid klinkt en dat alternatieve stemmen te weinig worden gehoord, wordt in dat kader onder meer ingezet op boodschappen en verhalen die dit extremistisch discours ondermijnen.

Concreet ondersteunt de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur via deze oproep burgers en middenveld om dergelijke boodschappen en verhalen luider te laten klinken. Het is namelijk binnen de samenleving zelf dat men het best voeling heeft met wat er leeft en waar men dus het best in staat is om in te spelen op het extremistisch discours en de impact ervan binnen de gemeenschap.

Elf projecten werden geselecteerd:

CIBO Voorkomen van radicalisering van Afrikaanse jongeren in Antwerpen
Stad Roeselare Helden en Schurken
KUL #Jihadanders. Een theologische stem tegen moslimextremisme
Samo Pravo Arabische Poëziefilms 'Inner Jihad'

Ceapire

Jihad tegen extremisme
Gemeente Molenbeek Wij maken samen School en Samenleving. Een discours voor meer verbinding over de religieus culturele gemeenschappen heen.
Vroemvroem Gebruik van stop-motion en humor als tegengeluiden vanuit scholen
Partage en couleurs Wat zou jij doen?
Averroes Hoe zou Averroes (Ibn Rushd) reageren moest hij vandaag uit zijn graf opstaan?  Tegendiscours ter preventie en remediëring van islamradicalisering
Stad Vilvoorde Kritische burgers van de toekomst: kritisch denken over gedeelde waarden als tegengeluid voor radicalisering
PAJ OUR P.A.C.T. (Positive Action Changes Things)