Preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering (achtergrond)

Het is de uitdrukkelijke beleidsintentie om in Vlaanderen een gecoördineerd preventief beleid te voeren omdat radicaliseringsprocessen kunnen leiden tot extremisme of terrorisme. De conceptnota van 16 januari 2015 zette de uitgangspunten van de Vlaamse Regering op een rij en schoof elf actieterreinen naar voor. Dit document mondde uit in het Vlaamse actieplan van 3 april 2015 ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme.

Op 2 juni 2017 volgde een actualisering en herwerking van het actieplan tot het ‘actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering’. Dit dynamisch plan, met vijf beleidslijnen en veertien acties, vormt de basis voor de Vlaamse aanpak. Samen zorgen ze voor een gelaagde aanpak om alle relevante actoren te sensibiliseren, te vormen én te betrekken. Het is de bedoeling dat ze de problematiek herkennen en er op de juiste manier mee omgaan.