Ondersteuning voor lokale besturen: projectoproep preventie van extremisme en polarisatie

Datum
05-03-2021

In het kader van de preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme en polarisatie lanceert Vlaams minister van Samenleven, Bart Somers, een projectoproep die ondersteuning voorziet voor gemeenten en steden om deze problematieken aan te pakken.

Zo kunnen steden en gemeenten hun lokale regiefunctie versterken door het uitbouwen van hun netwerken en de mogelijkheid te bieden gericht in te spelen op bepaalde pijnpunten die zich lokaal voordoen. Hierbij kan het een meerwaarde zijn om de krachten te bundelen en een samenwerking aan te gaan met verschillende steden en gemeenten.

Update 31 maart 2021! Initiatiefnemers vullen het aanvraagformulier in samen met bijhorende financieel sjabloon en bezorgen dit uiterlijk 11 mei om 18 uur aan silke.verspecht@vlaanderen.be. Initieel was dat op 16 april 2021 om 12 uur. Die termijn is nu verlengd.

Meer informatie kan je terugvinden in de toelichtingsbrochure.