Herhaling: Ondersteuning voor lokale besturen: verlenging projectoproep preventie van extremisme en polarisatie

Datum
06-07-2021

In het kader van de preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme en polarisatie lanceerde Vlaams minister van Samenleven, Bart Somers, op 5 maart 2021 een projectoproep die ondersteuning voorziet voor gemeenten en steden om deze problematieken aan te pakken.

Zo kunnen steden en gemeenten hun lokale regiefunctie versterken door het uitbouwen van hun netwerken en de mogelijkheid te bieden gericht in te spelen op bepaalde pijnpunten die zich lokaal voordoen. Hierbij kan het een meerwaarde zijn om de krachten te bundelen en een samenwerking aan te gaan met verschillende steden en gemeenten.

Gezien de beschikbare budgetten, wordt de projectoproep opnieuw open gesteld. Steden en gemeenten die reeds op basis van de eerste ronde een subsidie ontvangen, kunnen geen aanvraag meer indienen. Initiatiefnemers vullen het aanvraagformulier in samen met bijhorende financieel sjabloon en bezorgen dit uiterlijk 1 oktober om 10 uur aan silke.verspecht@vlaanderen.be. De geselecteerde projecten zullen van start gaan op 1 januari 2022.