Basisvorming radicalisering en extremisme op 13 december 2022

Datum
27-10-2022

Op 13 december 2022 organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur met medewerking van het Vlaams platform radicalisering de studiedag ‘Rebels, radicaal of extremist? Basisvorming radicalisering en extremisme’. Tijdens deze studiedag nemen we de tijd om na te gaan hoe radicaal gedachtengoed tot stand komt, wanneer het problematisch is en wanneer we spreken van extremisme. Bij dit laatste zullen we jullie laten kennismaken met de verschillende vormen die er bestaan en welke hun bijhorende kenmerken zijn. Ook zal er stilgestaan worden bij de uitdagingen die radicaal gedachtengoed en extremisme in de praktijk teweegbrengen en geven we mee hoe eerstelijnswerkers (lokale besturen, leerkrachten, jeugdwerkers, welzijnswerkers, justitieassistenten,…) op deze uitdagingen kunnen reageren.

Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht.