Beleid

De aanpak van radicalisering en polarisering vereist een transversale aanpak. Het Vlaamse actieplan bevat daarom concrete horizontale engagementen van de ministers van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Integratie, Jeugd, Media, Welzijn, Onderwijs, Sport, Werk en Buitenlands Beleid. Maar tegelijk slaat het plan een verticale brug tussen de verschillende bestuurlijke niveaus omdat het niet enkel om een Vlaamse problematiek gaat. De focus ligt op de rol van de lokale besturen en de eerstelijnswerkers.